Preken downloaden

[./Ds. K. Veldman/Harskamp - Serie over het boek Jozua]
up.. downloadplayJozua 01 - Mijn knecht Mozes is gestorven; zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk.mp3downloadplayJozua 02 - Rachab de hoer herbergt de twee verspieders van het volk Israel.mp3downloadplayJozua 03 - Heiligt u! want morgen zal de HEERE wonderheden in het midden van ulieden doen.mp3downloadplayJozua 05 - Maak u stenen messen, en besnijd wederom de kinderen Israels ten tweeden maal.mp3downloadplayJozua 07 - Ik zal voortaan niet meer met ulieden zijn, tenzij gij den ban uit het midden van ulieden verdelgt.mp3downloadplayJozua 08 - Gij nu zult aan Ai en haar koning doen, gelijk als gij aan Jericho en haar koning gedaan hebt.mp3downloadplayJozua 09 - De list der Gibeonieten.mp3downloadplayJozua 10 - Israels strijd tegen de Amorieten.mp3downloadplayJozua 11 - Al deze koningen werden vergaderd, en kwamen en legerden zich samen aan de wateren van Merom, om tegen Israel te krijgen.mp3downloadplayJozua 14 - Dit is nu hetgeen de kinderen Israels geerfd hebben in het land Kanaan.mp3downloadplayJozua 20 vs 3-5 Dat daarheen vliede de doodslager, die een ziel door dwaling, niet met wetenschap, verslaat.mp3downloadplayJozua 22 vers 9 - Alzo keerden de kinderen van Ruben, en de kinderen van Gad.mp3downloadplayJozua 24 - Toen zeide het volk tot Jozua, neen, maar wij zullen den HEERE dienen.mp3