Preken downloaden

[./Ds. K. Veldman/(.) KV Quotes]
(.) Ds. KV toespraak tijdens de coronacrisis 22-03-2020 up.. downloadplay2009 (Afscheid Vriezenveen) Ds. KV in preekfragment over de sacramentsleer van Luther.mp3downloadplay2009 (Afscheid Vriezenveen) Genesis 22 vers 13b En Abraham ging, en nam dien ram, en offerde hem ten brandoffer in zijns zoons plaats.mp3downloadplay2009 (Papendrecht) Ds. K. Veldman over HC zondag 7 - Wat is een waar zaligmakend geloof in Jezus Christus.mp3downloadplay2009 (Papendrecht) Ds. KV noemt heikel punt inzake onbekeerde ambtsdragers en onbekeerd belijdenis doen zonder kennis aan Christus en vergeving van zonden.mp3downloadplay2012 (Alblasserdam) Ds. KV over 1 Kon. 19 vs 19-21 Over de roeping van Elisa.mp32012-02-04 (Ter Aar) DJK commentaar inzake uitleg ds. K. Veldman over Gal. 3 vers 27.pdf downloadplay2012-02-04 (Ter Aar) Ds. KV over Gal. 3 vs 27-29 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.mp3downloadplay2014-01-30 (Canada) 1 Joh. 4 vs 1-3 Gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.mp3downloadplay2015-10-22 (Canada) Kol. 3 - Evangelische heiligmaking versus wettische heiligmaking.mp3downloadplay2019-07-07 (Oldebroek) Hand. 8 vs 26-40 En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.mp3downloadplay2019-07-07 (Oldebroek) KV in preekfragment over de wens van de kamerling uit Candace om gedoopt te worden.mp32019-08-17 (Canada) Ds. K. Veldman distantieert zich van DJK en kand. R.J. Jansen inzake de doop.pdf downloadplay2020-10-25 (Alblasserdam) KV over HC zondag 4 - Indien de wet niet scherpelijk ten dode wordt gepreekt, is en blijft het evangelie krachteloos en doet het geen kracht ten leve.mp3downloadplay2021-07-04 (Alblasserdam) Dominee KV doet schuldbelijdenis in leerdienst over HC zondag 30, over dat er geen belijdenis des geloofs gedaan mag worden zonder een waar geschonken geloof.mp3downloadplayDs. KV over HC zondag 27 - Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte.mp3downloadplayDs. KV over Kol. 2 vs 11 - In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt.mp3downloadplayDs. KV over Matth. 3 vs 06-11 (Katwijk) En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden.mp3downloadplayHC zondag 31 (Vriezenveen) Wat zijn de sleutelen des hemelrijks.mp3downloadplayMatth. 10 vs 16 - Ziet, Ik zend u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen.mp3downloadplayN.G.B. artikel 27 (Harskamp) De katholieke of algemene kerk.mp3downloadplayRom. 09 vs 22-24 Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar.mp3downloadplayRom. 10 vs 14-15 En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden.mp3