Preken downloaden

[./Ds. K. Veldman/(.) KV Canada, Ingersoll 2023]
downloadplay(2023-01-10 Ingersoll CA) Als u dit evangelisatiewerk financieel wilt steunen.mp3downloadplay(2023-01-10 Ingersoll CA) Psalm 62 - Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.mp3downloadplay(2023-01-17 Ingersoll CA) Psalm 63 - O God! Gij zijt mijn God! ik zoek U in den dageraad; mijn ziel dorst naar U; mijn vlees verlangt naar U, in een land, dor en mat, zonder water.mp3downloadplay(2023-01-31 Ingersoll CA) Psalm 64 - Hoor, o God! mijn stem in mijn geklag; behoed mijn leven voor des vijands schrik.mp3downloadplay(2023-02-07 Ingersoll CA) Psalm 65 - De lofzang is in stilheid tot U, o God! in Sion; en U zal de gelofte betaald worden.mp3downloadplay(2023-02-14 Ingersoll CA) Psalm 66 - De ganse aarde aanbidde U, en psalmzinge U; zij psalmzinge Uw Naam.mp3downloadplay(2023-02-21 Ingersoll CA) Psalm 67 - God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten.mp3downloadplay(2023-02-28 Ingersoll CA) Psalm 68 - deel 1 - God zal opstaan, Zijn vijanden zullen verstrooid worden, en Zijn haters zullen van Zijn aangezicht vlieden.mp3downloadplay(2023-03-07 Ingersoll CA) Psalm 68 - deel 2 - Geloofd zij de HEERE; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid.mp3downloadplay(2023-03-14 Ingersoll CA) Psalm 68 - deel 3 - Uw God heeft uw sterkte geboden; sterk, o God, wat Gij aan ons gewrocht hebt.mp3up..