Preken downloaden

[./Ds. J. Lohuis/(.) Verklaring Ned. Geloofsbelijdenis]
up.. downloadplayN.G.B. artikel 01 - De enige God.mp3downloadplayN.G.B. artikel 02 - Hoe wij God kennen.mp3downloadplayN.G.B. artikel 03 - Het Woord van God.mp3downloadplayN.G.B. artikel 04 - De canonieke boeken.mp3downloadplayN.G.B. artikel 05 - Het gezag van de Heilige Schrift.mp3downloadplayN.G.B. artikel 06 - 07 Het onderscheid tussen de canonieke en de apocriefe boeken.mp3downloadplayN.G.B. artikel 08 - Over de Heilige Drie-eenheid.mp3downloadplayN.G.B. artikel 09 - Het getuigenis van de Schrift voor deze leer.mp3downloadplayN.G.B. artikel 10 - Over de godheid van Jezus Christus.mp3downloadplayN.G.B. artikel 11 - Over de godheid van de Heilige Geest.mp3downloadplayN.G.B. artikel 12 - Van de schepping aller dingen en met name der engelen.mp3downloadplayN.G.B. artikel 13 - Van de voorzienigheid Gods en regering aller dingen.mp3downloadplayN.G.B. artikel 14 - Van de schepping en val des mensen en zijn onvermogen tot het ware goed.mp3downloadplayN.G.B. artikel 15 - Van de erfzonde.mp3downloadplayN.G.B. artikel 16 - Van de eeuwige verkiezing Gods.mp3downloadplayN.G.B. artikel 17 - Van de wederoprichtig des gevallen mensen.mp3downloadplayN.G.B. artikel 18 - De menswording van Gods Zoon.mp3downloadplayN.G.B. artikel 19 - Over de twee naturen van Christus.mp3downloadplayN.G.B. artikel 20 - Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid in Christus.mp3downloadplayN.G.B. artikel 21 - De voldoening door Christus.mp3downloadplayN.G.B. artikel 22 - De rechtvaardiging door het geloof in Christus.mp3downloadplayN.G.B. artikel 23 - Onze gerechtigheid voor God in Christus.mp3downloadplayN.G.B. artikel 24 - De heiliging.mp3downloadplayN.G.B. artikel 25 - Christus de vervulling van de wet.mp3downloadplayN.G.B. artikel 26 - Christus onze enige Voorspraak.mp3downloadplayN.G.B. artikel 27 - De katholieke of algemene kerk.mp3downloadplayN.G.B. artikel 28 - De roeping zich bij de kerk te voegen.mp3downloadplayN.G.B. artikel 29 - De kenmerken van de ware kerk, van haar leden en van de valse kerk.mp3downloadplayN.G.B. artikel 30 - De regering van de kerk.mp3downloadplayN.G.B. artikel 31 - De ambten in de kerk.mp3downloadplayN.G.B. artikel 32 - De orde en de tucht in de kerk.mp3downloadplayN.G.B. artikel 33 - De sacramenten.mp3downloadplayN.G.B. artikel 34 - De heilige doop.mp3downloadplayN.G.B. artikel 35 (a) Het heilig avondmaal.mp3downloadplayN.G.B. artikel 35 (b) Het heilig avondmaal.mp3downloadplayN.G.B. artikel 35 (c) Het heilig avondmaal.mp3downloadplayN.G.B. artikel 36 - De taak van de overheid.mp3downloadplayN.G.B. artikel 37 (a) Over het laatste oordeel.mp3downloadplayN.G.B. artikel 37 (b) Over het laatste oordeel.mp3downloadplayN.G.B. artikel 37 (c) Over het laatste oordeel.mp3downloadplayN.G.B. artikel 37 (d) Over het laatste oordeel.mp3