Preken downloaden

[./Ds. J. Lohuis/(.) BBL over het leven van Izak]
up.. downloadplay2016-10-12 (BBL over Izak) Gen. 21 vs 6 God heeft mij een lachen gemaakt; al die het hoort, zal met mij lachen.mp3downloadplay2016-11-02 (BBL over Izak) Gen. 22 vs 6-9 en 13 En Abraham ging, en nam dien ram, en offerde hem ten brandoffer in zijns zoons plaats.mp3downloadplay2016-11-30 (BBL over Izak) Gen. 24 vs 67 En Izak bracht haar in de tent van zijn moeder Sara; en hij nam Rebekka, en zij werd hem ter vrouw, en hij had haar lief.mp3downloadplay2016-12-14 (BBL over Izak) Gen. 25 vs 21 En Izak bad den HEERE zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw; want zij was onvruchtbaar; en de HEERE liet zich van hem verbidden.mp3downloadplay2017-03-08 (BBL over Izak) Gen. 27 vs 28-29 Zo geve u dan God van de dauw des hemels, en de vettigheid der aarde, en menigte van tarwe en most.mp3downloadplay2017-03-29 (BBL over Izak) Gen. 27 vs 41a En Ezau haatte Jakob om dien zegen, waarmede zijn vader hem gezegend had.mp3