Preken downloaden

[./Ds. D.Chr. Overduin/Heidelberger Catechismus 1982 - 1984]
up.. downloadplayHC zondag 01-04 (samenvatting) Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem.mp3downloadplayHC zondag 05 (vraag 12-15) Wat moeten wij dan voor een Middelaar en Verlosser zoeken.mp3downloadplayHC zondag 06 (vraag 16-17) Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn.mp3downloadplayHC zondag 06 (vraag 17-18) Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is.mp3downloadplayHC zondag 06 (vraag 19) Waaruit weet gij dat.mp3downloadplayHC zondag 07 (vraag 20) Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden.mp3downloadplayHC zondag 07 (vraag 21a) Wat is een waar zaligmakend geloof.mp3downloadplayHC zondag 07 (vraag 21b) Wat is een waar zaligmakend geloof.mp3downloadplayHC zondag 07 (vraag 22-25) Over de inhoud van een waar geschonken geloof.mp3downloadplayHC zondag 12 (vraag 31a) Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd.mp3downloadplayHC zondag 12 (vraag 31b) Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd.mp3downloadplayHC zondag 12 (vraag 31c) Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd.mp3downloadplayHC zondag 12 (vraag 32a) Maar waarom wordt gij een christen genaamd.mp3downloadplayHC zondag 12 (vraag 32b) Maar waarom wordt gij een christen genaamd.mp3downloadplayHC zondag 13 (vraag 33) Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn.mp3downloadplayHC zondag 13 (vraag 34) Waarom noemt gij Hem onzen Heere.mp3downloadplayHC zondag 14 (vraag 35) Wat is dat gezegd; Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria.mp3downloadplayHC zondag 14 (vraag 36) Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus.mp3downloadplayHC zondag 15 (vraag 37-39) Waarom heeft Hij onder den rechter Pontius Pilatus geleden.mp3downloadplayHC zondag 16 (vraag 43-44) Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en den dood van Christus aan het kruis.mp3downloadplayHC zondag 17 (vraag 45) Wat nut ons de opstanding van Jezus Christus.mp3downloadplayHC zondag 18 (vraag 47-48) Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft.mp3downloadplayHC zondag 19 (vraag 50-51) Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus.mp3downloadplayHC zondag 19 (vraag 52) Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden.mp3downloadplayHC zondag 20 (vraag 53a) Wat gelooft gij van den Heiligen Geest.mp3downloadplayHC zondag 20 (vraag 53b) Wat gelooft gij van den Heiligen Geest.mp3downloadplayHC zondag 21 (vraag 54) Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijke Kerk.mp3downloadplayHC zondag 21 (vraag 55a) Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen.mp3downloadplayHC zondag 21 (vraag 55b) Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen.mp3downloadplayHC zondag 21 (vraag 55c) Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen.mp3downloadplayHC zondag 21 (vraag 56a) Wat gelooft gij van de vergeving der zonden.mp3downloadplayHC zondag 21 (vraag 56b) Wat gelooft gij van de vergeving der zonden.mp3downloadplayHC zondag 21 (vraag 56c) Wat gelooft gij van de vergeving der zonden.mp3downloadplayHC zondag 22 (vraag 57-58) Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven.mp3downloadplayHC zondag 23 (vraag 59a) Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft.mp3downloadplayHC zondag 23 (vraag 59b) Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft.mp3downloadplayHC zondag 23 (vraag 60a) Hoe zijt gij rechtvaardig voor God.mp3downloadplayHC zondag 23 (vraag 60b) Hoe zijt gij rechtvaardig voor God.mp3downloadplayHC zondag 23 (vraag 60c) Hoe zijt gij rechtvaardig voor God.mp3downloadplayHC zondag 23 (vraag 61a) Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt.mp3downloadplayHC zondag 23 (vraag 61b) Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt.mp3downloadplayHC zondag 24 (vraag 62-63) Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn.mp3downloadplayHC zondag 24 (vraag 63-64) Verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen.mp3downloadplayHC zondag 25 (vraag 65-66) Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof.mp3downloadplayHC zondag 25 (vraag 66-67) Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof.mp3downloadplayHC zondag 25 (vraag 67-68) Hoeveel Sacramenten heeft Christus in het nieuwe Verbond of Testament ingezet.mp3downloadplayHC zondag 26 (vraag 69) Hoe wordt gij in den Heiligen Doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus, u ten goede komt.mp3downloadplayHC zondag 26 (vraag 69-70) Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn.mp3downloadplayHC zondag 26 (vraag 70-71) Waar heeft ons Christus toegezegd dat Hij ons zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest wassen wil.mp3downloadplayHC zondag 27 (vraag 72-74) Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden.mp3downloadplayHC zondag 28 (vraag 75a) Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus.mp3downloadplayHC zondag 28 (vraag 75b) Dat gij aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht, en aan al Zijn goed gemeenschap hebt.mp3downloadplayHC zondag 28 (vraag 76-77) Wat is dat te zeggen, het gekruisigde lichaam van Christus eten en Zijn vergoten bloed drinken.mp3downloadplayHC zondag 31 (vraag 83) Wat zijn de sleutelen des hemelrijks.mp3downloadplayHC zondag 31 (vraag 84-85) Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen Evangeliums ontsloten en toegesloten.mp3downloadplayHC zondag 32 (vraag 86-87) Waarom moeten wij dan nog goede werken doen, aangezien wij zonder verdienste onzerzijds, alleen door Jezus Christus zijn verlost.mp3downloadplayHC zondag 33 (vraag 88-89) In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen.mp3downloadplayHC zondag 33 (vraag 89-90) Wat is de afsterving van de oude mens, en wat is de opstanding van de nieuwe mens.mp3downloadplayHC zondag 33 (vraag 91) Maar wat zijn goede werken.mp3downloadplayHC zondag 37 (vraag 101-102) Maar mag men ook godzaliglijk bij den Naam Gods een eed zweren.mp3downloadplayHC zondag 39 (vraag 104a) Wat wil God in het vijfde gebod.mp3downloadplayHC zondag 39 (vraag 104b) Wat wil God in het vijfde gebod.mp3downloadplayHC zondag 40 (vraag 105-106) Wat eist God in het zesde gebod.mp3downloadplayHC zondag 40 (vraag 106-107) Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken.mp3downloadplayHC zondag 41 (vraag 108) Wat leert ons het zevende gebod.mp3downloadplayHC zondag 41 (vraag 109) Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden.mp3downloadplayHC zondag 42 (vraag 110) Wat verbiedt God in het achtste gebod.mp3downloadplayHC zondag 43 (vraag 112) Wat wil het negende gebod.mp3downloadplayHC zondag 44 (113-114) Wat eist van ons het tiende gebod.mp3downloadplayHC zondag 44 (114-115) Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan.mp3downloadplayHC zondag 45 (vraag 116-117) Waarom is het gebed den Christenen van node.mp3downloadplayHC zondag 45 (vraag 117-118) Wat heeft ons God bevolen van Hem te bidden.mp3downloadplayHC zondag 46 (vraag 120) Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken; Onze Vader.mp3downloadplayHC zondag 46 (vraag 121) Waarom wordt hierbij gevoegd; Die in de hemelen zijt.mp3downloadplayHC zondag 47 (vraag 122a) Over de eerste bede, Uw Naam worde geheiligd.mp3downloadplayHC zondag 47 (vraag 122b) Over de eerste bede, Uw Naam worde geheiligd.mp3downloadplayHC zondag 48 (vraag 123) Over de tweede bede, Uw Koninkrijk kome.mp3downloadplayHC zondag 49 (vraag 124) Over de derde bede, Uw wil geschiede.mp3downloadplayHC zondag 52 (vraag 129) Wat betekent het woordje; amen.mp3