Preken downloaden

[./Ds. D.Chr. Overduin/Heidelberger Catechismus 1975 - 1978]
downloadplay(1975-11-09) HC zondag 01a -vraag 1- Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven.mp3downloadplay(1975-11-16) HC zondag 01b -vraag 1- Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven.mp3downloadplay(1975-11-23) HC zondag 01c -vraag 1- Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven.mp3downloadplay(1975-11-30) HC zondag 01d -vraag 1- Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven.mp3downloadplay(1975-12-28) HC zondag 02 -vraag 1,2- Waaruit kent gij uw ellende, en wat eist de wet Gods.mp3downloadplay(1976-01-04) HC zondag 02 -vraag 2,3- Kunt gij dit alles volkomenlijk houden.mp3downloadplay(1976-03-28) HC zondag 07a -vraag 20,21,22- Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden.mp3downloadplay(1976-04-04) HC zondag 07b -vraag 20,21,22- Wat is een waar geloof, en wat is dan een christen nodig te geloven.mp3downloadplay(1976-08-29) HC zondag 13 -vraag 33- Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn.mp3downloadplay(1976-09-05) HC zondag 14a -vraag 35,36- Wat is dat gezegd; Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria.mp3downloadplay(1976-09-12) HC zondag 14b -vraag 35,36- Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus.mp3downloadplay(1976-09-19) HC zondag 15 -vraag 37,38,39- Waarom heeft Hij onder den rechter Pontius Pilatus geleden.mp3downloadplay(1976-10-03) HC zondag 15 -vraag 39- Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest, dan of Hij met een anderen dood gestorven ware.mp3downloadplay(1976-10-17) HC zondag 16 -vraag 40,41- Waarom heeft Christus Zich tot in den dood moeten vernederen.mp3downloadplay(1976-11-16) HC zondag 20 -vraag 53- Wat gelooft gij van den Heiligen Geest.mp3downloadplay(1977-04-17) HC zondag 23 -vraag 61- Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt.mp3downloadplay(1977-04-24) HC zondag 24 -vraag 62,63- Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn.mp3downloadplay(1977-05-01) HC zondag 24 - vraag 64- Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen.mp3downloadplay(1977-05-08) HC zondag 25a -vraag 65- Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof.mp3downloadplay(1977-05-15) HC zondag 25b -vraag 65- Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof.mp3downloadplay(1977-07-24) HC zondag 27 -vraag 73,74- Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden.mp3downloadplay(1977-12-11) HC zondag 34a -vraag 92- Hoe luidt de wet des Heeren.mp3downloadplay(1977-12-18) HC zondag 34b -vraag 92- Hoe luidt de wet des Heeren.mp3downloadplay(1978-01-22) HC zondag 35 -vraag 96,97,98- Wat eist God in het tweede gebod.mp3downloadplay(1978-01-29) HC zondag 36 -vraag 99,100- Wat wil het derde gebod.mp3downloadplay(1978-02-05) HC zondag 37 -vraag 101,102- Maar mag men ook godzaliglijk bij den Naam Gods een eed zweren.mp3downloadplay(1978-02-12) HC zondag 38a -vraag 103- Wat gebiedt God in het vierde gebod.mp3downloadplay(1978-02-19) HC zondag 38b -vraag 103- Wat gebiedt God in het vierde gebod.mp3downloadplay(1978-02-26) HC zondag 39 -vraag 104- Wat wil God in het vijfde gebod.mp3downloadplay(1978-04-30) HC zondag 44a -vraag 113,114,115- Wat eist God van ons in het tiende gebod.mp3downloadplay(1978-05-07) HC zondag 44b -vraag 113,114,115- Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden.mp3downloadplay(1978-07-30) HC zondag 47a -vraag 122- Over de eerste bede, Uw Naam worde geheiligd.mp3downloadplay(1978-08-06) HC zondag 47b -vraag 122- Over de eerste bede, Uw Naam worde geheiligd.mp3downloadplay(1978-08-13) HC zondag 48 -vraag 123- Over de tweede bede, Uw Koninkrijk kome.mp3up..