Preken downloaden

[./Ds. A. Kort/(.) Krimpen a-d IJssel 2023]
downloadplay(2023-01-01) Psalm 39 vers 2 - Ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong; ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is.mp3downloadplay(2023-01-01) Rom. 8 vers 29 - Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.mp3up..