Preken downloaden

[./Ds. A. Kort/(.) Heidelberger Catechismus 2016 - 2018]
downloadplay(2016-01-03) HC zondag 01, vraag 01-02 Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven.mp3downloadplay(2016-01-17) HC zondag 02, vraag 03-04 Waaruit kent gij uw ellende, en wat eist Gods heilige wet van ons.mp3downloadplay(2016-01-24) HC zondag 02, vraag 05 - Kunt gij dit alles volkomenlijk houden.mp3downloadplay(2016-01-31) HC zondag 03, vraag 06 - Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen.mp3downloadplay(2016-02-14) HC zondag 03, vraag 07 - Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen.mp3downloadplay(2016-02-28) HC zondag 03, vraag 07-08 Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.mp3downloadplay(2016-03-13) HC zondag 04, vraag 09 - Doet dan God den mens niet onrecht, dat Hij in Zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan.mp3downloadplay(2016-04-10) HC zondag 04, vraag 10 - Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten.mp3downloadplay(2016-04-17) HC zondag 04, vraag 11 - Is dan God ook niet barmhartig.mp3downloadplay(2016-04-24) HC zondag 05, vraag 12 - Is er enig middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen.mp3downloadplay(2016-05-08) HC zondag 05, vraag 13-14 Maar kunnen wij door onszelf of door een ander mens betalen.mp3downloadplay(2016-05-22) HC zondag 05, vraag 15 - Wat moeten wij dan voor een Middelaar en Verlosser zoeken.mp3downloadplay(2016-05-29) HC zondag 06, vraag 16-17 Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens, en tegelijk waarachtig God zijn.mp3downloadplay(2016-06-12) HC zondag 06, vraag 18 - Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is.mp3downloadplay(2016-06-19) HC zondag 06, vraag 19 - Uit het heilig Evangelie, hetwelk God Zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard.mp3downloadplay(2016-06-26) HC zondag 07, vraag 20 - Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden.mp3downloadplay(2016-07-10) HC zondag 07, vraag 20-21 Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden.mp3downloadplay(2016-07-17) HC zondag 07, vraag 21a - Wat is een waar verenigend geloof in Jezus Christus.mp3downloadplay(2016-07-24) HC zondag 07, vraag 21b - Wat is een waar verenigend geloof in Jezus Christus.mp3downloadplay(2016-07-31) HC zondag 07, vraag 22-23 Wat is dan een christen nodig te geloven.mp3downloadplay(2016-08-14) HC zondag 08, vraag 24 - Hoe worden deze artikelen des waren geloofs gedeeld.mp3downloadplay(2016-08-21) HC zondag 08, vraag 25 - Aangezien er maar een enig Goddelijk Wezen is, waarom noemt gij den Vader, den Zoon en den Heilige Geest.mp3downloadplay(2016-08-28) HC zondag 09, vraag 26a - Wat gelooft gij met deze woorden; Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.mp3downloadplay(2016-09-11) HC zondag 09, vraag 26b - Wat gelooft gij met deze woorden; Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.mp3downloadplay(2016-09-18) HC zondag 10, vraag 27 - Wat verstaat gij door de voorzienigheids Gods.mp3downloadplay(2016-09-25) HC zondag 10, vraag 28 - Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt.mp3downloadplay(2016-10-09) HC zondag 11, vraag 29 - Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker genoemd.mp3downloadplay(2016-10-16) HC zondag 11, vraag 30 - Geloven dan die ook aan de enigen Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid bij zichzelf, of elders zoeken.mp3downloadplay(2016-10-23) HC zondag 12, vraag 31a - Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd.mp3downloadplay(2016-10-30) HC zondag 12, vraag 31b - Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd.mp3downloadplay(2016-11-13) HC zondag 12, vraag 32a - Maar waarom wordt gij een christen genaamd.mp3downloadplay(2016-11-20) HC zondag 12, vraag 32b - Maar waarom wordt gij een christen genaamd.mp3downloadplay(2016-11-27) HC zondag 13, vraag 33 - Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn.mp3downloadplay(2016-12-11) HC zondag 13, vraag 34 - Waarom noemt gij Hem onzen Heere.mp3downloadplay(2017-01-15) HC zondag 14, vraag 35 - Wat is dat gezegd; Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria.mp3downloadplay(2017-01-22) HC zondag 14, vraag 36 - Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Jezus Christus.mp3downloadplay(2017-01-29) HC zondag 15, vraag 37 - Wat verstaat gij door het woordje; geleden.mp3downloadplay(2017-02-12) HC zondag 15, vraag 38 - Waarom heeft Hij onder den rechter Pontius Pilatus geleden.mp3downloadplay(2017-02-26) HC zondag 15, vraag 39 - Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest, dan of Hij met een anderen dood gestorven ware.mp3downloadplay(2017-03-12) HC zondag 16, vraag 40 - Waarom heeft Christus Zich tot in den dood moeten vernederen.mp3downloadplay(2017-03-19) HC zondag 16, vraag 41 - Waarom is Hij begraven geworden.mp3downloadplay(2017-03-26) HC zondag 16, vraag 42 - Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven.mp3downloadplay(2017-04-09) HC zondag 16, vraag 43 - Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en den dood van Christus aan het kruis.mp3downloadplay(2017-04-23) HC zondag 16, vraag 44 - Waarom volgt daar; nedergedaald ter helle.mp3downloadplay(2017-04-30) HC zondag 17, vraag 45 - Wat nut ons de opstanding van Christus.mp3downloadplay(2017-05-14) HC zondag 18, vraag 46 - Wat verstaat gij daarmede; dat Hij is opgevaren naar de hemel.mp3downloadplay(2017-05-21) HC zondag 18, vraag 47 - Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft.mp3downloadplay(2017-05-28) HC zondag 18, vraag 48 - Maar zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is, worden deze twee naturen dan niet van elkander gescheiden.mp3downloadplay(2017-06-18) HC zondag 18, vraag 49 - Wat nut ons de hemelvaart van Christus.mp3downloadplay(2017-06-25) HC zondag 19, vraag 50 - Waarom wordt daarbij gezet; zittende ter Rechterhand Gods.mp3downloadplay(2017-07-09) HC zondag 19, vraag 51 - Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus.mp3downloadplay(2017-07-16) HC zondag 19, vraag 52a - Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden.mp3downloadplay(2017-07-23) HC zondag 19, vraag 52b - Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden.mp3downloadplay(2017-07-30) HC zondag 19, vraag 52c - Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden.mp3downloadplay(2017-08-13) HC zondag 20, vraag 53 - Wat gelooft gij van God den Heiligen Geest.mp3downloadplay(2017-08-20) HC zondag 21, vraag 54 - Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijk Kerk.mp3downloadplay(2017-08-27) HC zondag 21, vraag 55 - Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen.mp3downloadplay(2017-09-10) HC zondag 21, vraag 56 - Wat gelooft gij van de vergeving der zonden.mp3downloadplay(2017-09-17) HC zondag 22, vraag 57 - Wat troost geeft u de opstanding des vleses.mp3downloadplay(2017-09-24) HC zondag 22, vraag 58 - Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven.mp3downloadplay(2017-10-08) HC zondag 23, vraag 59 - Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft.mp3downloadplay(2017-10-15) HC zondag 23, vraag 60 - Hoe zijt gij rechtvaardig voor God.mp3downloadplay(2017-10-22) HC zondag 23, vraag 61 Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt.mp3downloadplay(2017-10-29) HC zondag 24, vraag 62-63 Maar waarom kunnen onze goede werken, of een stuk daarvan, niet de gerechtigheid voor God zijn.mp3downloadplay(2017-11-12) HC zondag 24, vraag 64 - Maar maakt deze leer dan geen zorgeloze en goddeloze mensen.mp3downloadplay(2017-11-19) HC zondag 25, vraag 65 - Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof.mp3downloadplay(2017-11-26) HC zondag 25, vraag 66 - De sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen, van God ingezet.mp3downloadplay(2017-12-10) HC zondag 25, vraag 67-68 Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of Testament ingezet.mp3downloadplay(2017-12-17) HC zondag 26, vraag 69 - Hoe wordt gij door de HD vermaand en verzekerd dat de enige offerande Christi, aan het kruis geschied, u ten goede komt.mp3downloadplay(2018-01-14) HC zondag 26, vraag 70-71 Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn.mp3downloadplay(2018-01-21) HC zondag 27, vraag 72-73 Waarom noemt dan de Heilige Geest den doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden.mp3downloadplay(2018-02-11) HC zondag 27, vraag 74 - Zal men ook de jonge kinderen dopen.mp3downloadplay(2018-02-25) HC zondag 28, vraag 75 - Hoe wordt gij in het HA verzekerd dat gij aan de enige offerande Christi, aan het kruis volbracht, en aan al Zijn goederen.mp3downloadplay(2018-03-11) HC zondag 28, vraag 76 - Wat is dat te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten en Zijn vergoten bloed drinken.mp3downloadplay(2018-03-18) HC zondag 28, vraag 77 - Waar heeft Christus beloofd dat Hij de gelovigen zo zekerlijk alzo met Zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven.mp3downloadplay(2018-03-25) HC zondag 29, vraag 78 - Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus.mp3downloadplay(2018-04-15) HC zondag 29, vraag 79 - Waarom noemt dan Christus het brood Zijn lichaam en den drinkbeker Zijn bloed, of het NT in Zijn bloed.mp3downloadplay(2018-04-22) HC zondag 30, vraag 80 - Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse mis.mp3downloadplay(2018-04-29) HC zondag 30, vraag 81 - Voor wie is het Avondmaal des Heeren ingesteld.mp3downloadplay(2018-05-13) HC zondag 30, vraag 82 - Zal men ook diegenen tot dit HA laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als goddeloze mensen aanstellen.mp3downloadplay(2018-05-27) HC zondag 31, vraag 83-84 Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen Evangelies ontsloten en toegesloten.mp3downloadplay(2018-06-10) HC zondag 31, vraag 85 - Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door den christelijken ban.mp3downloadplay(2018-06-17) HC zondag 32, vraag 86-87 Aangezien wij uit onze ellende, zonder enige verdienste onzerzijds, door Christus verlost, waarom dan nog goede werken.mp3downloadplay(2018-06-24) HC zondag 33, vraag 88 - In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen.mp3downloadplay(2018-07-08) HC zondag 33, vraag 89-90 De afsterving van de oude mens, over een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben.mp3downloadplay(2018-07-15) HC zondag 33, vraag 91 - Over de goede werken die alleen die uit een waar geloof zijn, naar de wet Gods, alleen Hem ter eer geschieden.mp3downloadplay(2018-07-22) HC zondag 34, vraag 92 - Hoe luidt de wet des Heeren.mp3downloadplay(2018-07-29) HC zondag 34, vraag 93 - Hoe worden deze tien geboden gedeeld.mp3downloadplay(2018-08-05) HC zondag 34, vraag 94-95 Het eerste gebod; over dat alle afgoderij in de plaats des enigen waren Gods, van God vervloekt is.mp3downloadplay(2018-08-19) HC zondag 35, vraag 96-98 Over het tweede gebod; dat wij God in generlei wijze afbeelden, en op geen andere wijze vereren.mp3downloadplay(2018-08-26) HC zondag 36, vraag 99-100 Over derde gebod; dat wij niet alleen met vloeken of met valsen eed, maar ook niet onnodig, zweren.mp3downloadplay(2018-09-09) HC zondag 37, vraag 101-102 Maar mag men ook godzaliglijk bij den Naam Gods een eed zweren.mp3downloadplay(2018-09-16) HC zondag 38, vraag 103 - Wat gebiedt God in het vierde gebod.mp3downloadplay(2018-09-23) HC zondag 39, vraag 104 - Over het vijfde gebod; eert uw vader en uw moeder.mp3downloadplay(2018-09-30) HC zondag 40, vraag 105-107 Over het zesde gebod; gij zult niet dood slaan.mp3downloadplay(2018-10-14) HC zondag 41, vraag 108 - Het zevende gebod, over dat alle onkuisheid van God vervloekt is.mp3downloadplay(2018-10-21) HC zondag 41, vraag 109 - Verbiedt God in dit gebod niet meer dan alleen echtbreken en dergelijke schandelijkheden.mp3downloadplay(2018-10-28) HC zondag 42, vraag 110-111 Over het achtste gebod; gij zult niet stelen.mp3downloadplay(2018-11-11) HC zondag 43, vraag 112 - Over het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.mp3downloadplay(2018-11-18) HC zondag 44, vraag 113 - Over het tiende gebod, gij zult niets begeren dat van uw naasten is.mp3downloadplay(2018-11-25) HC zondag 44, vraag 114 - Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden.mp3downloadplay(2018-12-09) HC zondag 44, vraag 115 - Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo toch niemand in dit leven deze heilige wet houden kan.mp3downloadplay(2018-12-16) HC zondag 45, vraag 116 - Waarom is het gebed den christenen van node.mp3downloadplay(2018-12-30) HC zondag 45, vraag 117 - Wat behoort tot zulk een gebed, dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt.mp3downloadplay(2019-01-13) HC zondag 45, vraag 118-119 Het gebed des Heeren, over de aanspreekvorm van Onze Vader.mp3downloadplay(2019-01-20) HC zondag 46, vraag 120-121 Het gebed des Heeren, over de Majesteit van God.mp3downloadplay(2019-01-27) HC zondag 47, vraag 122 - Het gebed des Heeren; Uw Naam worde geheiligd.mp3downloadplay(2019-02-10) HC zondag 48, vraag 123 - Het gebed des Heeren; Uw Koninkrijk kome.mp3downloadplay(2019-02-24) HC zondag 49, vraag 124 - Uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.mp3downloadplay(2019-03-10) HC zondag 50, vraag 125 - Geef ons heden ons dagelijks brood.mp3downloadplay(2019-03-17) HC zondag 51, vraag 126 - Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.mp3downloadplay(2019-03-31) HC zondag 52, vraag 127 - Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.mp3downloadplay(2019-04-14) HC zondag 52, vraag 128 - Amen, over het besluit van het gebed des Heeren.mp3up..