I'm sorry, the file doesn't seem to exist. File: ./Eerw. heer E. Van Ittersum/Heidelberger Catechismus/H.C. Zondag 16 (vr. 40-42) Waarom heeft Christus Zich tot in den dood moeten vernederen.mp3