I'm sorry, the file doesn't seem to exist. File: ./Ds. D.J. Van Keulen/Lukas 24 vs 50-53 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.mp3