I'm sorry, the file doesn't seem to exist. File: ./Ds. D.J. Van Keulen/Lukas 04 vs 18 - De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen.mp3