I'm sorry, the file doesn't seem to exist. File: ./Ds. D.J. Van Keulen/Korinthe (1) 02 vs 9-10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.mp3