I'm sorry, the file doesn't seem to exist. File: ./Ds. D.J. Van Keulen/Hand. 2 vs 41-42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods.mp3