I'm sorry, the file doesn't seem to exist. File: ./Ds. A.J. Britstra/Lukas 24 vs 25-27 En Hij zeide tot hen; O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben.mp3