Luisterboeken - Luisterpreken - diverse leraren - Kand. R.J. Jansen - Gal. 3 vs 26-29 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan