Luisterboeken - Ds. A.P. Van der Meer - Mal. 3 vs 16-18 De HEERE merkt er toch op en hoort, en er is een gedenkboek voor Zijn aangezicht geschreven, voor degenen, die den HEERE vrezen