Luisterboeken - Ds. A.P. Van der Meer - Luk. 23 vs 42-43 En hij zeide tot Jezus; Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn