Luisterboeken - Ds. A.P. Van der Meer - Jer. 8 vs 19 - Ziet, de stem van het geschrei der dochteren mijns volks is uit zeer verren lande, Is dan de HEERE niet te Sion