Kerkhistorische lezingen - Over de juiste en onjuiste verklaring van H.C. zondag 7 - Fragment van ds. A.A. Brugge (2 Petr. 3 vs 16) over de theologie van dr. H.F. Kohlbrugge