Kerkhistorische lezingen - Over de juiste en onjuiste verklaring van H.C. zondag 7 - Ds. Schultink (GGiN) over leven voor de rechtvaardigmaking, en de lammeren Christi