Kerkhistorische lezingen - Over de juiste en onjuiste verklaring van H.C. zondag 7 - Ds. M. Van Sligtenhorst (b) preekfragment over HC zondag 7