Kerkhistorische lezingen - Over de juiste en onjuiste verklaring van H.C. zondag 7 - Ds. KV - fragment uit preek over H.C. Zondag 7 - Omtrent het historisch geloof