Kerkhistorische lezingen - Over de juiste en onjuiste verklaring van H.C. zondag 7 - Ds. Joh. Van der Poel (a) over H.C. Zondag 7