Kerkhistorische lezingen - Over de juiste en onjuiste verklaring van H.C. zondag 7 - Ds. J. Veenendaal (a) Over H.C. Zondag 7