Kerkhistorische lezingen - Over de juiste en onjuiste verklaring van H.C. zondag 7 - Ds. J. Van Belzen (b) - citaat over het zaligmende geloof naar HC zondag 7