Kerkhistorische lezingen - Over de juiste en onjuiste verklaring van H.C. zondag 7 - Ds. A.J. Britstra over H.C. Zondag 23 - De baten des geloofs