Kerkhistorische lezingen - Over de juiste en onjuiste verklaring van H.C. zondag 7 - Ds. A. Moerkerken over HC zondag 7 - Wat is een waar geloof