Kerkhistorische lezingen - Over de juiste en onjuiste verklaring van H.C. zondag 7 - (2022-08-21 GG Genemuiden) HC zondag 23, vraag 59-60 Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft