Kerkhistorische lezingen - Over de juiste en onjuiste verklaring van H.C. zondag 7 - (2018-04-15 GG Capelle a-d IJssel) Ds. A. Verschuure over HC zondag 7, vraag 21 - Wat is een waar zaligmakend geloof in Jezus Christus