Kerkhistorische lezingen - Lezing over het werk van Stephen Charnock - door L.J. Van Valen