Kerkhistorische lezingen - Lezing over de marrowmen in Schotland en hun visie over de verhouding van Wet en Evangelie - ds. A. v.d. Zwan