Kerkhistorische lezingen - Ds. M.A. Kempeneers over het leven en werk van William Guthrie