Kerkhistorische lezingen - (.) Lezingen over de reformatie 1517 - Joh. Calvijn over de Goddelijke Drie-eenheid - Prof. dr. A. Baars