Kerkhistorische lezingen - (.) Lezingen over de reformatie 1517 - Ds. C.M. Buijs - inleidend woord bij de verhandeling van de Heidelberger Catechismus