Kerkhistorische lezingen - (.) Laatste nieuwe preken - (2024-04-22 Alblasserdam) Dhr. A. Visser over de Ned. Geloofsbelijdenis (12) De Vader is de oorzaak, de oorsprong en begin aller dingen, zowel zienlijke als onzienlijke