Kerkhistorische lezingen - (.) Laatste nieuwe preken - (2024-02-18 HHG Bleskensgraaf) Ds. KV over Lukas 18 vers 9-14 Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeer, en de ander een tollenaar