Kerkhistorische lezingen - (.) Laatste nieuwe preken - (2024-02-05 Alblasserdam) Dhr. A. Visser over de Ned. Geloofsbelijdenis, artikel 2 - Over de kennis van God uit de natuur en schriftuur