Kerkhistorische lezingen - (.) Laatste nieuwe preken - (2024-01-18 VHG Driedorp) Ds. KV over 1 Petr. 1 vs 1-2 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, den uitverkorenen naar de voorkennis van God