Kerkhistorische lezingen - (.) Laatste nieuwe preken - (2024-01-14 Vriezenveen) Ds. KV over Gen. 12 vers 10-20 En er was honger in dat land; zo toog Abram af naar Egypte, om daar als een vreemdeling te verkeren, dewijl de honger zwaar was in dat land