Kerkhistorische lezingen - (.) Laatste nieuwe preken - (2023-11-19 HHG Voorburg) Dhr. D.J. Van Keulen over de zendbrief van Judas vers 3-4 Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn