Kerkhistorische lezingen - (.) Eschatologie - van de leer der laatste dingen - Israel en eindtijd (4) Over de opname van de gemeente - ds. C.G. Vreugdenhil