Kerkhistorische lezingen - (.) Eschatologie - van de leer der laatste dingen - Ds. KV over Rom. 11 vs 32-36 Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn