Kerkhistorische lezingen - (.) Canonvorming van de Heilige Schrift - GBS lezing over de Herziene Statenvertaling - door ds. Schot en ds. Zweistra