Kerkhistorische lezingen - (.) Canonvorming van de Heilige Schrift - Ds. K. Veldman over N.G.B. artikel 03-05 Het Woord van God