Kerkhistorische lezingen - (.) Canonvorming van de Heilige Schrift - Ds. A. Moerkerken over de canonvorming, deel 3 - Het gezag van de Heilige Schrift