Kerkhistorische lezingen - (.) Canonvorming van de Heilige Schrift - Ds. A. Moerkerken over de canonvorming, deel 2 - De schrijvers van de Heilige Schrift