Kerkhistorische lezingen - (.) Canonvorming van de Heilige Schrift - Ds. A. Moerkerken over de canonvorming, deel 1 - Het onstaan van de Heilige Schrift