Kerkhistorische lezingen - (.) Canonvorming van de Heilige Schrift, en SV contra HSV - GBS lezing over de Herziene Statenvertaling - door ds. Schot en ds. Zweistra