Kerkhistorische lezingen - (.) Canonvorming van de Heilige Schrift, en SV contra HSV - Ds. K. Veldman over N.G.B. artikel 06-07 - Het onderscheid tussen de canonieke en de apocriefe boeken